Για περιαγωγή σε χώρα εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Tο συγκεκριμένο προϊόν ακολουθεί τους κανόνες «Roam Like At Home». Oι συνδρομητές καταναλώνουν την ενσωματωμένη χρήση του προγράμματός τους χωρίς επιπλέον χρέωση. Η χρέωση για τα προγράμματα χωρίς ενσωματωμένη χρήση ή μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική χρέωση του προγράμματος του συνδρομητή (προς όλους, προς λοιπά εθνικά δίκτυα, κλπ).
Για περιαγγωγή σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Επιλέξτε την ζώνη στην οποία ανήκει η χώρα που σας ενδιαφέρει, στην ενότητα «Εξερχόμενη Χρήση Περιαγωγής» στις λεπτομέρειες του προϊόντος.

Εφόσον υπάρχει «Εξερχόμενη Χρήση Περιαγωγής» στις λεπτομέρειες του πακέτου, επιλέξτε την ζώνη στην οποία ανήκει η χώρα που σας ενδιαφέρει.

Εφόσον υπάρχει η ενότητα «Διεθνείς Κλήσεις» στις λεπτομέρειες του πακέτου, επιλέξτε την ζώνη στην οποία ανήκει η χώρα που σας ενδιαφέρει.


Για περιαγωγή σε χώρα εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Tο συγκεκριμένο προϊόν ακολουθεί τους κανόνες «Roam Like At Home». Oι συνδρομητές καταναλώνουν την ενσωματωμένη χρήση του προγράμματός τους χωρίς επιπλέον χρέωση. Η χρέωση για τα προγράμματα χωρίς ενσωματωμένη χρήση ή μετά την κατανάλωση της ενσωματωμένης χρήσης θα γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική χρέωση του προγράμματος του συνδρομητή (προς όλους, προς λοιπά εθνικά δίκτυα, κλπ).
Για περιαγγωγή σε χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Επιλέξτε την ζώνη στην οποία ανήκει η χώρα που σας ενδιαφέρει, στην ενότητα «Εξερχόμενη Χρήση Περιαγωγής» στις λεπτομέρειες του προϊόντος.

Εφόσον υπάρχει «Εξερχόμενη Χρήση Περιαγωγής» στις λεπτομέρειες του πακέτου, επιλέξτε την ζώνη στην οποία ανήκει η χώρα που σας ενδιαφέρει.

Εφόσον υπάρχει η ενότητα «Διεθνείς Κλήσεις» στις λεπτομέρειες του πακέτου, επιλέξτε την ζώνη στην οποία ανήκει η χώρα που σας ενδιαφέρει.


Στη συγκεκριμένη αναζήτηση εντοπίζονται μεμονωμένα πακέτα που προσφέρουν μαζί υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.
Για το συνδυασμό πακέτων σταθερής με πακέτα κινητής θα πρέπει να μεταβείτε στην Υπηρεσία Σύγκρισης.