Για τα προϊόντα τηλεπικοινωνιών
Βασικές παραδοχές συγκριτικής αξιολόγησης:
 • Τα προϊόντα που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του Συστήματος αφορούν τους επίσημους τιμοκαταλόγους των τηλεπικοινωνιακών εταιριών που προσφέρονται από το επίσημο δίκτυο διανομής των παρόχων. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνονται τυχόν εξατομικευμένες προσφορές που προσφέρονται από την εταιρεία.
 • Οι τιμές των κριτηρίων σύγκρισης που εισάγει ο χρήστης στο Σύστημα, αφορούν περίοδο κατανάλωσης ενός μήνα (30 ημερών). Θεωρείται ότι ένας (1) μήνας περιλαμβάνει τριάντα (30) ημέρες.
 • Η υπηρεσία συγκριτικής αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • - κλήσεις προς εθνικά & διεθνή σταθερά και κινητά, κλήσεις περιαγωγής
  • - μηνύματα (SMS)
  • - υπηρεσίες σταθερής & κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης
 • Η έννοια του «απεριορίστου» αναφέρεται σε υπηρεσίες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η πολιτική ορθής χρήσης με όριο λεπτών ομιλίας, όγκου δεδομένων ή πλήθους μηνυμάτων. Τονίζεται ότι, για τις υπηρεσίες που έχουν πολιτική ορθής χρήσης το ανώτατο όριο αυτής ορίζεται στις σχετικές κλιμακώσεις.
 • Προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες χρηστών (συνταξιούχους, φοιτητές, ΑΜΕΑ κ.α.) καθώς και προϊόντα με γεωγραφικούς περιορισμούς συμμετέχουν στη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.
 • Κάθε βασικό προϊόν δύναται να συνδυαστεί με έως 2 διαφορετικά επιπρόσθετα (addOns) προϊόντα ίδιας ή διαφορετικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι το ίδιο επιπρόσθετο προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί όσες φορές επιτρέπεται στη διάρκεια ενός μήνα.
 • Θεωρείται ότι η κατανάλωση της ενσωματωμένης αξίας γίνεται στην εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης ή στη διάρκεια ενός (1) μήνα για την περίπτωση προπληρωμένων προϊόντων και δεν μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο.
 • Θεωρείται ότι η πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία γίνεται αποκλειστικά από ένα μέσο (ένα κινητό με μια sim, ένα σταθερό τηλέφωνο, μια γραμμή σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, μια sim για κινητή ευρυζωνική πρόσβαση). Εξαίρεση, αποτελούν τα επαγγελματικά προϊόντα.
 • Υπάρχουν αναρτημένες χρεώσεις και αξιολογούνται σε συγκρίσεις τουλάχιστον προς τις χώρες της Ε.Ε. και επιπλέον προς τις ακόλουθες χώρες: ΗΠΑ, Αυστραλία, Ρωσία, Ουκρανία, Αλβανία, Σερβία, Τουρκία, Αίγυπτος, Καναδάς, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδία, Νιγηρία, Νότιος Αφρική. Για τη χρήση κατά την περιαγωγή δηλώνονται οι χρεώσεις από τις παραπάνω χώρες προς Ελλάδα.
Δε λαμβάνονται υπόψη:
 • προϊόντα με αριθμό καναλιών φωνής ή συνδέσεων (για κινητή τηλεφωνία) μεγαλύτερο του 12.
 • οι κλήσεις δεδομένων και οι κλήσεις Φαξ, οι κλήσεις προς μη γεωγραφικούς αριθμούς και ειδικούς αριθμούς (4ψήφιους, 5ψήφιους κλπ.), οι κλήσεις μέσω δορυφόρου και οι υπηρεσίες μηνυμάτων μέσω Διαδικτύου, η υπηρεσία βιντεοκλήσεων.
 • οι γεωγραφικοί περιορισμοί διάθεσης που υφίστανται για τις υπηρεσίες.
 • η κατανάλωση υπηρεσιών προς συγκεκριμένους προορισμούς.
 • η ποινή διακοπής του συμβολαίου πριν τη λήξη αυτού, η οποία ωστόσο εμφανίζεται στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων των προϊόντων.
 • προϊόντα και προσφορές, για τα οποία υφίστανται περιορισμοί στην ενεργοποίησή τους ή/και χρονικοί περιορισμοί για τη διάθεσή τους στη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης. Τα προϊόντα που αποκλείονται λόγω χρονικών περιορισμών είναι αυτά για τα οποία η περίοδος διάρκειας ενός παγίου ή η περίοδος κατανάλωσης προσφοράς για περιπτώσεις προϊόντων τύπου προσφοράς είναι μικρότερη των 30 ημερών. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην λειτουργία αναζήτησης, δηλαδή ο χρήστης δύναται να δει τέτοιου είδους προϊόντα, επιλέγοντας το κατάλληλο φίλτρο αναζήτησης στην αντίστοιχη εφαρμογή του Συστήματος.
 • προϊόντα που έχουν σταματήσει να διατίθενται σε νέους πελάτες.
 • ο υφιστάμενος πάροχος του χρήστη κατά τη συγκριτική αξιολόγηση των προγραμμάτων.
Επιπλέον παραδοχές για την τηλεφωνία από Σταθερή Θέση (Σταθερή Τηλεφωνία):
 • Για την σταθερή τηλεφωνία, θεωρείται ότι το προεπιλεγμένο είδος τηλεφωνικής γραμμής είναι απλή τηλεφωνική γραμμή.
 • Για την σταθερή τηλεφωνία, στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ορίσει «Ποσοστό Χρόνου Ομιλίας προς Πάροχο», θεωρείται ότι ο χρόνος ομιλίας κατανέμεται μεταξύ των παρόχων σύμφωνα με τα μερίδια αγοράς βάσει των συνδρομητών που κατέχουν σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία του τελευταίου έτους. Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία δεν αλλάζουν στη διάρκεια του έτους σε περίπτωση εισόδου στην αγορά νέου παρόχου.
 • Για τη σταθερή τηλεφωνία εντός εθνικού δικτύου, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί από το χρήστη «Χρόνος Ομιλίας προς Κινητά» και «Χρόνος Ομιλίας προς Σταθερά», θεωρείται ότι ο χρόνος ομιλίας κατανέμεται μεταξύ σταθερών και κινητών βάσει πραγματικών στοιχείων κίνησης τελευταίου έτους.
 • Για τη σταθερή τηλεφωνία εντός εθνικού δικτύου, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί από το χρήστη «Χρόνος Ομιλίας προς Σταθερά Αστικά» και «Χρόνος Ομιλίας προς Σταθερά Υπεραστικά», θεωρείται ότι ο χρόνος ομιλίας κατανέμεται μεταξύ σταθερών αστικών και υπεραστικών, σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κίνησης του τελευταίου έτους.
Δε λαμβάνονται υπόψη:
 • τα προϊόντα προπληρωμένης τηλεφωνίας σταθερής θέσης.
 • οι υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για τα μη οικιακά προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας.
 • τα εφάπαξ τέλη ενεργοποίησης επιπλέον γραμμής.
 • οι χρεώσεις εκτός ζώνης για τις υπηρεσίες homezone/officezone.
 • οι εξειδικευμένοι τρόποι πρόσβασης τηλεφωνίας σταθερής θέσης ήτοι επαγγελματική ασύρματη ομαδική επικοινωνία φωνής & δεδομένων μέσω ραδιοεπικοινωνίας, Μισθωμένες γραμμές Κοινόχρηστη τηλεφωνία με κάρτες και χρονοκάρτες Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Κέντρα Υπηρεσία τηλεφωνίας με IP τηλεφωνικό κέντρο ή Τηλεφωνικό κέντρο σε Cloud, DSLphone / EFM (Ethernet in the First Mile) Telephony Ενοποίηση εταιρικών αριθμών σε κοινό / ιδιωτικό /ιδεατό δίκτυο.
 • οι ακόλουθες πρόσθετες υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά: Συνομιλία για τρεις, Δυνατότητα κατανάλωσης της ενσωματωμένης αξίας από όλα τα σημεία παρουσίας της επιχείρησης Ολοκλήρωση κλήσης σε κατειλημμένη γραμμή.
Επιπλέον παραδοχές για την τηλεφωνία από Κινητή Θέση (Κινητή Τηλεφωνία):
 • Για την κινητή τηλεφωνία, στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ορίσει «Ποσοστό Χρόνου Ομιλίας προς Πάροχο», θεωρείται ότι ο χρόνος ομιλίας κατανέμεται μεταξύ των παρόχων βάσει πραγματικών στοιχείων τελευταίου έτους.
 • Για την κινητή τηλεφωνία, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί από το χρήστη «Χρόνος Ομιλίας προς Κινητά» και «Χρόνος Ομιλίας προς Σταθερά», θεωρείται ότι ο χρόνος ομιλίας κατανέμεται μεταξύ σταθερών και κινητών βάσει πραγματικών στοιχείων κίνησης τελευταίου έτους.
Δε λαμβάνονται υπόψη:
 • η δυνατότητα μεταφοράς ενσωματωμένης αξίας από έναν συνδρομητή σε έναν άλλον.
 • οι επιδοτήσεις συσκευών για τα προϊόντα κινητής καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα που σχετίζονται με αυτές.
 • οι προσφορές που λαμβάνουν τη μορφή λοιπών δώρων (πχ. εισιτήρια συναυλιών ή κινηματογράφου, καλλυντικά κ.α.).
 • οι προσφορές που δεν παρέχονται από το επίσημο κανάλι διανομής του παρόχου αλλά από έμμεσους αντιπροσώπους (π.χ. καταστήματα ηλεκτρικών ειδών).
 • οι εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή.
 • τα διαφορετικά στοιχεία υπηρεσίας (χρεώσεις ή/και ενσωματωμένη αξία) του προϊόντος που αφορούν χρήση προς συγκεκριμένο πάροχο για την υπηρεσία περιαγωγής και διεθνών κλήσεων.
 • πρόσθετες υπηρεσίες τηλεφωνίας κινητής θέσης ήτοι: ανανέωση υπολοίπου ενσωματωμένης αξίας για άλλον συνδρομητή, 2 αριθμοί σε μια κάρτα sim, δυνατότητα χρήσης της ενσωματωμένης αξίας για mobile broadband από διαφορετικές συσκευές (π.χ. κινητό τηλέφωνο και laptop), προστασία συσκευής, υπηρεσίες cloud, η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και συνδέσεις προπληρωμένης αξίας (καρτοκινητής) στο εταιρικό προϊόν, η αποστολή SMS από τον υπολογιστή σε ένα ή περισσότερα κινητά μέσω ειδικής ιστοσελίδας ή εφαρμογής, η υπηρεσία καλύτερης κάλυψης/σήματος εντός της οικίας του συνδρομητή, η δυνατότητα διαμοιρασμού της ενσωματωμένης αξίας και σε άλλους αριθμούς ίδιου προϊόντος, η πρόσβαση επαγγελματικού τηλεφωνικού καταλόγου από το κινητό, και οι υπηρεσίες παροχής ενσωματωμένης αξίας χωρίς την καταχώρηση κάρτας ανανέωσης και αφαίρεση της χρηματικής αξίας αυτής από την επόμενη καταχώρηση νέας κάρτας ανανέωσης.
Επιπλέον παραδοχές για την ευρυζωνική πρόσβαση:
 • Για τις υπηρεσίες σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, θεωρείται ότι ο χρήστης έχει ενεργή τηλεφωνική γραμμή.
Δε λαμβάνονται υπόψη:
 • το τέλος υποβάθμισης / αναβάθμισης σύνδεσης.
 • οι άλλες υπηρεσίες δεδομένων σταθερής θέσης.
 • οι διαφορετικοί τρόποι διάθεσης του εξοπλισμού (χρησιδάνειο/πώληση) καθώς και το είδος αυτού.
 • υπηρεσίες Δεδομένων Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης με χρονοχρέωση.
 • προϊόντα που διατίθενται για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα (30 ημερών) για τις υπηρεσίες δεδομένων κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης.
Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες
 • Η εφαρμογή περιλαμβάνει υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου.
Κριτήρια Σύγκρισης
 • Κατά τη διαδικασία σύγκρισης των υπηρεσιών, αποκλείονται τα προϊόντα που δεν προσφέρουν την/τις υπηρεσία/ες που έχουν προεπιλεγεί από τον χρήστη.
 • Οι δυσπρόσιτες περιοχές μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα στις εταιρείες. Για τον λόγο αυτό μπορεί να εμφανιστούν διαφορές ως προς το κόστος και το χρόνο επίδοσης και μεταξύ διαφορετικών εταιριών.
 • Σε περίπτωση αποστολών εκτός Ελλάδος, το Σύστημα αναζητά τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε επίπεδο χώρας και όχι περιοχών ή ΤΚ.
 • Ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες ενδέχεται να μην συνδυάζονται μεταξύ τους ή να μην παρέχονται σε συγκεκριμένες περιοχές από όλες τις εταιρείες (πχ αντικαταβολή και αγορά, πρωινή παράδοση/δέσμευση ώρας και δυσπρόσιτες περιοχές.)
 • Ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες ενδέχεται να τιμολογούνται με διαφορετική μονάδα χρέωσης ανάλογα με την πολιτική κάθε εταιρείας. Π.χ η αναμονή διανομέα να τιμολογείται ανά δεκάλεπτο, ανά ημίωρο ή ώρα.
Διαστάσεις αντικειμένου
 • Ο χρήστης ορίζει τις διαστάσεις του προς αποστολή δέματος σε εκατοστά (cm) και του βάρους σε κιλά (kg).
 • Οι διαστάσεις αποτελούν υποχρεωτικά πεδία γιατί απαιτούνται για τον υπολογισμό του ογκομετρικού βάρους του αντικειμένου.Σε περιπτώσεις όπου το ογκομετρικό βάρος είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με το πρώτο.
 • Οι διαστάσεις επηρεάζουν και την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων, καθώς για κάθε υπηρεσία μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις ή/και τον επιτρεπόμενο όγκο του αντικειμένου.
Υπολογισμός Κόστους
 • Όλες οι χρεώσεις υπηρεσιών περιλαμβάνουν τον ισχύοντα ΦΠΑ. 
Ομαδικές και Πολλαπλές Αποστολές
 • Ομαδική αποστολή ορίζεται η αποστολή από έναν αποστολέα προς πολλούς παραλήπτες. Το κόστος της ομαδικής αποστολής μπορεί να υπολογιστεί για δύο περιπτώσεις: 1. ενιαία πανελλαδική και 2. ενιαία τοπική αποστολή. Για την ενιαία τοπική αποστολή θεωρείται ότι η ομαδική αποστολή πραγματοποιείται προς τον Νομό που ανήκει ο ΤΚ που έχει συμπληρώσει ο χρήστης στο πεδίο «Περιοχή Επίδοσης».
 • Πολλαπλή αποστολή ορίζεται η αποστολή πολλών αντικειμένων από έναν αποστολέα προς έναν παραλήπτη.
 • Για τις πολλαπλές/ομαδικές αποστολές, θεωρείται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται σχετικά με τις διαστάσεις του αντικειμένου (μήκος/πλάτος/ύψος/βάρος) είναι τα ίδια για το σύνολο των αντικειμένων που θα αποσταλούν.