Ανακοινώσεις τηλεπικοινωνιακών προϊόντων

Γενικά Φίλτρα

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τα φίλτρα με τα οποία θα αναζητήσετε ανακοινώσεις.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε να δείτε τις ανακοινώσεις συγκεκριμένης εταιρείας. Εάν δεν επιλέξετε κάποια εταιρεία, έχετε τη δυνατότητα να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα ανά εταιρεία.

Επιλέξτε εδώ εαν επιθυμείτε να δείτε μόνο ανακοινώσεις σχετικές με νέα προϊόντα.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ένα εύρος ημερομηνιών.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε ένα εύρος ημερομηνιών.

Εδώ μπορείτε να εισάγεται το κείμενο που θέλετε να αναζητήσετε στον τίτλο ή την περιγραφή της ανακοίνωσης.

Εταιρεία: Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Ημερομηνία ισχύος
OTE Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει την εμπορική διάθεση των οικονομικών προγραμμάτων δορυφορικού Internet 24μηνης δέσμευσης 05/07/18 29/06/18
OTE Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει την αλλαγή λιανικής τιμής ονομαστικού τιμοκαταλόγου Αστικών, Υπεραστικών και κλήσεων προς Κινητά 05/07/18 01/07/18
OTE Αλλαγή χρέωσης κλήσεων εκτός προπληρωμένου χρόνου προς εθνικά σταθερά και κινητά προγραμμάτων Οικιακών πελατών 05/07/18 01/07/18
OTE Αύξηση των λεπτών ομιλίας προς Διεθνή σταθερά στο Cosmote Home Διεθνή 30 Χώρες και αύξηση Διεθνούς Τηλεφωνίας 24/09/18 24/09/18
VODAFONE Τιμολογιακές αλλαγές σε Internet of Things (IoT) Προγράμματα 02/10/18 27/09/18
OTE Η ΟΤΕ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WHAT' S UP STUDENT DOUBLE PLAY 30S & 50S 03/10/18 24/09/18
COSMOTE Νέα προγράμματα Συμβολαίου Κινητής και αλλαγές σε εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα 24/09/18 24/09/18
COSMOTE Τιμολογιακές αλλαγές στα προγράμματα COSMOTE Business Mobile & COSMOTE Business Mobile Cost Control 11/10/18 10/12/18
VODAFONE Μεταβολές σε πακέτα για τους συνδρομητές Kαρτοκινητής 25/10/18 25/10/18
COSMOTE τροποποιήσεις σε μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα Συμβολαίου Κινητής 24/9/2018 24/09/18 24/09/18
VODAFONE Τιμολογιακές αλλαγές σε χρεώσεις περιαγωγής για συνδρομητές Συμβολαίου, Καρτοκινητής και Καρτοπρογράμματος, Ιδιώτες & Επαγγελματίες 08/11/18 09/11/18
VODAFONE Τιμολογιακές αλλαγές για συνδρομητές Καρτοκινητού και Καρτοπρογράμματος 12/11/18 17/12/18
OTE Η ΟΤΕ Α.Ε. ανακοινώνει την αύξηση χρέωσης Κλήσεων προς Αστικά, Υπεραστικά και F2M 30/11/18 01/01/19
COSMOTE Νέα Επαγγελματικά Οικονομικά Προγράμματα COSMOTE Business Mobile 26/09/18 26/10/18
COSMOTE Δημιουργία νέου συνδυαστικού πακέτου για συνδρομητές COSMOKAPTA 09/11/18 12/11/18
COSMOTE Κατάργηση πακέτων & αύξηση τιμής στη προσφορά ανανέωσης 14/12/18 10/12/18
COSMOTE Νέο πρόγραμμα Συμβολαίου 10/12/18 10/12/18
COSMOTE Αλλαγή σε μη εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα το COSMOTE Mobile Platinum ΠΑΛ 10/12/18 10/12/18
VODAFONE Τιμολογιακές αλλαγές για συνδρομητές Καρτοκινητής 27/12/18 12/02/19
VODAFONE Νέα προγράμματα συμβολαίου κινητής 03/01/19 03/01/19
FORTHNET Τιμολογιακές αλλαγές από 25/09/2018 24/08/18 25/09/18
FORTHNET Διακοπή εμπορικής διάθεσης προϊόντος 27/11/18 01/01/19
FORTHNET Τιμολογιακές Αλλαγές Σύντομων Κωδικών από 06/12/2018 05/12/18 06/12/18
CYTA Ανακοίνωση νέων προγραμμάτων και τιμολογιακών τροποποιήσεων 07/02/19 01/12/18
VODAFONE Νέος κανονισμός για διεθνείς κλήσεις προς Ε.Ε. – Προγράμματα Vodafone Home 15/05/19 15/05/19
OTE ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE DOUBLE PLAY FIBERSPEED 100XL & 200XL 20/05/19 15/05/19
OTE ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ε.Ε. 20/05/19 15/05/19
OTE ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΣΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ, ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 13/06/19 01/06/19
OTE ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ BUSINESS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 07/06/19 01/06/19
OTE ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE DOUBLE PLAY 50 M, L, XL 14/06/19 04/06/19
OTE ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE DOUBLE PLAY 24 L, XL 14/06/19 04/06/19
OTE ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ BUSINESS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - FULL PACK 01/07/19 01/07/19
OTE ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2 & 4MBPS KAI ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ 24MBPS 06/08/19 01/08/19
OTE ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΤΙΚΑ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ, ΚΙΝΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) 22/01/20 20/01/20
OTE ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ 23/01/20 20/01/20
OTE ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE DOUBLE PLAY 100 L 09/03/20 04/03/20
FORTHNET Ανακοίνωση τροποποίησης συμβατικών όρων επαγγελματικών υπηρεσιών 25/05/20 10/06/19
FORTHNET Μείωση χρεώσεων προς διεθνείς προορισμούς για όλες τις υπηρεσίες τηλεφωνίας της Nova 25/05/20 15/05/19
VODAFONE Αύξηση data σε εμπορικά προγράμματα συμβολαίου για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές κινητής 26/05/20 03/03/20
VODAFONE Αλλαγές πακέτων για συνδρομητές Καρτοκινητής 27 Δεκεμβρίου 2019 27/05/20 03/02/20
VODAFONE Αλλαγές σε πακέτα Καρτοκινητής Vodafone International 28/05/20 30/03/20
VODAFONE Αλλαγές πακέτων για συνδρομητές Καρτοκινητής 28/05/20 24/02/20
VODAFONE Αλλαγές Πακέτων για Συνδρομητές Καρτοκινητής - 2 28/05/20 25/02/20
OTE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ COSMOTE DOUBLE PLAY 50L ME COSMOTE TV OTT 04/06/20 27/05/20
FORTHNET Αλλαγή Εμπορικής Ονομασίας Προγραμμάτων Nova 09/06/20 16/07/19
FORTHNET Ανακοίνωση τροποποίησης συμβατικών όρων 10/06/19 10/06/19
COSMOTE ΑΥΞΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ 12/06/20 08/06/20
VODAFONE H Vodafone φέρνει μία νέα εποχή με απεριόριστα data για όλους μέσα από τα νέα προγράμματα Vodafone Giga Unlimited και συμβάλλει στο ψηφιακό άλμα της Ελλάδας 17/06/20 03/06/20
OTE ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE DOUBLE PLAY 24 M 29/06/20 19/06/20
NOVA Αλλαγές χρέωσης στις πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 01/07/20 30/11/18
NOVA Αλλαγές χρέωσης στις πρόσθετες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 01/07/20 30/11/18
NOVA Τιμολογιακές Αλλαγές σε προγράμματα συμβολαίου Κινητής & Σταθερής Ιδιωτών 01/07/20 17/06/19
NOVA ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜBΟΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ WIND HELLAS. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΩΝ WIND HELLAS 02/07/20 07/05/18
NOVA Αλλαγές σε πακέτα ομιλίας συμβολαίου κινητής ιδιωτών και Καρτοσύνδεσης για διεθνείς κλήσεις με προορισμό εντός Μεγάλης Βρετανίας 02/07/20 07/09/18
NOVA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ WIND ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 02/07/20 07/09/18
NOVA Αλλαγή σε υπηρεσία Mobile Internet 10GB 02/07/20 14/02/19
NOVA Νέα πρόσθετη υπηρεσία για συνδρομητές συμβολαίου κινητής 02/07/20 01/04/19
NOVA Μείωση χρεώσεων για διεθνείς κλήσεις/SMS προς Ε.Ε. για συνδρομητές συμβολαίου ιδιωτών & καρτοκινητής F2G/Q | Ενίσχυση Εταιρικών Προγραμμάτων Κινητής | Τιμολογιακές Αλλαγές σε εταιρικά προγράμματα συμβολαίου Κινητής & Καρτοκινητής 02/07/20 06/05/18
NOVA Νέα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών data και αλλαγές σε υφιστάμενα προγράμματα και επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών & Επιχειρήσεων 02/07/20 28/08/19
NOVA Νέα επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών data (στο εξής υπηρεσίες) και παύση εμπορικής διάθεσης σε επιπρόσθετα πακέτα υπηρεσιών για συνδρομητές προγραμμάτων Συμβολαίου Κινητής Ιδιωτών 02/07/20 17/10/19
NOVA Απεριόριστα Data με ακόμα χαμηλότερη τιμή! 02/07/20 16/12/19
NOVA Τιμολογιακές Αλλαγές σε προγράμματα συμβολαίου Κινητής & Σταθερής Ιδιωτών 02/07/20 17/06/19
NOVA Παύση Εμπορικής διάθεσης πακέτων περιαγωγής για την Ευρωπαϊκή Ένωση 03/07/20 04/03/20
NOVA Εμπορική διάθεση νέων πακέτων περιαγωγής από 16/12/2019 03/07/20 16/12/19
COSMOTE Νέα Επαγγελματικά Οικονομικά Προγράμματα συμβολαίου COSMOTE BUSINESS GIGAMAX 06/07/20 02/07/20
NOVA ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜBΟΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ WIND HELLAS 29/07/20 10/07/20
NOVA Αλλαγή σε προγράμματα συμβολαίου κινητής και συνδυαστικά προγράμματα συμβολαίου κινητής και σταθερής για ιδιώτες 29/07/20 17/07/20
OTE Η ΟΤΕ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WHAT' S UP STUDENT DOUBLE PLAY 100S ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 16/10/20 14/10/20
OTE Η ΟΤΕ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WHAT'S UP STUDENT DOUBLE PLAY 100S 16/10/20 14/10/20
OTE COSMOTE DOUBLE PLAY 24 & 50 PLUS & ULTRA 02/02/21 29/01/21
NOVA Ανακοίνωση σταθερής τηλεφωνίας και Internet 16/02/21 15/02/21
NOVA Ανακοίνωση σταθερής τηλεφωνίας και Internet 16/02/21 15/02/21
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE DOUBLE PLAY 50XL_100XL_200XL 28/04/21 26/04/21
NOVA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SIMPLEFI 07/05/21 11/03/21
NOVA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SIMPLEFI 07/05/21 11/03/21
OTE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ COSMOTE DOUBLE PLAY (50M, 50L 50XL, 100XL, 200XL) ME COSMOTE TV OTT, 17/05/21 11/05/21
NOVA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SIMPLEFI 18/05/21 20/04/21
OTE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ COSMOTE DOUBLE PLAY 100XL ME COSMOTE TV OTT 05/10/21 24/09/21
OTE Η ΟΤΕ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA WHAT' S UP STUDENT DOUBLE PLAY 50S KAI 100S, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 22/10/21 18/10/21
OTE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ COSMOTE DOUBLE PLAY (50L, 50XL, 200XL) ME COSMOTE TV OTT 22/10/21 18/10/21
COSMOTE COSMOTE Neo με διπλάσια data και περισσότερα λεπτά ομιλίας 22/02/22 17/02/22
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE DOUBLE PLAY 24L 21/03/22 11/03/22
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE DOUBLE PLAY 50L 21/03/22 18/03/22
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE DOUBLE PLAY XL, UNLIMITED, ADVANCED XL, ADVANCED UNLIMITED, FIBER 100XL KAI 100 UNLIMITED, FIBER 200 UNLIMITED 13/05/22 13/04/22
COSMOTE Από σήμερα οι συνδρομητές κινητής συμβολαίου COSMOTE μιλάνε απεριόριστα με όλους 13/05/22 12/05/22
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE DOUBLE PLAY ADVANCED XL PLUS TV ENTRY/CINEMA/FULL PACK, DOUBLE PLAY ADVANCED UNLIMITED PLUS TV ENTRY/CINEMA/FULL PACK, FIBER 100XL PLUS TV ENTRY/CINEMA/FULL PACK, FIBER 100 UNLIMITED PLUS TV ENTRY/CINEMA/FULL PACK, FIBER 200 UNLIMITED PLUS TV ENTRY/CINEMA/FULL PACK 14/06/22 18/05/22
OTE COSMOTE FIBER 200 UNLIMITED 14/06/22 13/06/22
OTE COSMOTE FIBER 100 UNLIMITED 08/07/22 02/07/22
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE FIBER 100 XL PLUS TV FULL PACK 20/09/22 19/09/22
OTE Η ΟΤΕ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ WHAT'S UP STUDENT DOUBLE PLAY 50S KAI 100S, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20/09/22 16/09/22
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE FIBER 100_300_1000 UNLIMITED 20/09/22 15/09/22
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE FIBER 100_300_1000 UNLIMITED 02/02/23 25/01/23
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DOUBLE PLAY ADVANCED UNLIMITED PLUS TV CINEMA/FULL PACK, FIBER 100 UNLIMITED PLUS TV CINEMA/FULL PACK, FIBER 200 UNLIMITED PLUS TV CINEMA/FULL PACK 02/02/23 25/01/23
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE FIBER 200 UNLIMITED 26/06/23 20/06/23
COSMOTE Ανακοίνωση COSMOTE Neo 29/11/23 20/11/23
COSMOTE Ανακοίνωση COSMOTE Neo 29/11/23 20/11/23
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE SATELLITE INTERNET 25 & 50 UNLIMITED 19/12/23 18/12/23
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE FIBER 300 UNLIMITED PLUS TV CINEMA/FULL PACK, FIBER 500 UNLIMITED PLUS TV FULL PACK, FIBER 1000 UNLIMITED PLUS TV FULL PACK 15/01/24 21/12/23
OTE COSMOTE FIBER 100 UNLIMITED 15/01/24 21/12/23
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE DOUBLE PLAY XL 15/01/24 21/12/23
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE DOUBLE PLAY XL, UNLIMITED, ADVANCED XL, ADVANCED UNLIMITED ΚΑΙ FIBER 100 UNLIMITED 01/03/24 23/02/24
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COSMOTE FIBER 100 XL PLUS TV CINEMA / FULL PACK 01/03/24 26/02/24
OTE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE DOUBLE PLAY ADVANCED UNLIMITED 18/06/24 13/06/24