Μερικά βασικά μεγέθη του συστήματος:

Η πληροφόρηση στον παρακάτω πίνακα θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται

Προϊόντα Ταχυμεταφορών Προϊόντα Τηλεπικοινωνιών
~240  προϊόντα ~ 1.200 προϊόντα
~ 2.450 ζώνες χρέωσης εσωτερικού και εξωτερικού ~ 400 ζώνες χρέωσης εξωτερικού
11 ταχυδρομικοί πάροχοι 4 τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι
  > 90.000 δυνατοί συνδυασμοί

Μελέτη για τους Δείκτες Τηλεπικοινωνιακών Προγραμμάτων Παρατηρητηρίου Τιμών:
Αποτυπώνει την εξέλιξη δεικτών των τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων με βάση τα στοιχεία