Μερικά βασικά μεγέθη του συστήματος.

Η πληροφόρηση στον παρακάτω πίνακα θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται

Προϊόντα Ταχυμεταφορών Προϊόντα Τηλεπικοινωνιών
~240  προϊόντα ~ 1.050 προϊόντα
~ 2.450 ζώνες χρέωσης εσωτερικού και εξωτερικού ~ 330 ζώνες χρέωσης εξωτερικού
11 ταχυδρομικοί πάροχοι 6 τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι
  > 86.000 δυνατοί συνδυασμοί