Σκοπός

Το Pricescope, το Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών & ταχυδρομικών προϊόντων, αποτελεί την ηλεκτρονική εφαρμογή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε και να αξιολογήσετε, με απλό και εύχρηστο τρόπο, λιανικές τιμές πακέτων/υπηρεσιών σε σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και Διαδίκτυο, καθώς και στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για αποστολές εγγράφων και δεμάτων εντός και εκτός Ελλάδας.

Στόχοι του Pricescope είναι να:

  • προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία αναζήτησης και συγκριτικής αξιολόγησης ώστε να επιλέξετε τηλεπικοινωνιακά και ταχυδρομικά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
  • ενθαρρύνει τους παρόχους να αναπτύξουν ανταγωνιστικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών.
  • ενισχύει τη δράση της ΕΕΤΤ, ως αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρχής, όσον αφορά την προώθηση του ανταγωνισμού, την παρακολούθηση, εποπτεία και έλεγχο στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή, παρέχονται από τους ίδιους τους παρόχους, συλλέγονται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα και βρίσκονται στη διάθεσή σας σε ενιαία μορφή.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα εμπορικά διαθέσιμα τηλεπικοινωνιακά και ταχυδρομικά προϊόντα και να συγκρίνετε τις διαθέσιμες τιμές.

Το έργο Pricescope συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και εθνικούς πόρους (εθνική συμμετοχή).