Αντίστοιχες πρωτοβουλίες

Βέλγιο
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
Κύπρος
Μάλτα
Καναδάς
Νορβηγία
Ρουμανία