Για να υποβάλλετε ερώτημα/αίτημα σχετικά με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΕΤΤ, απαιτείται να εγγραφείτε στην εφαρμογή και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σε θέματα τηλεφωνίας και Διαδικτύου, επισκεφθείτε τον Οδηγό καταναλωτή της ΕΕΤΤ.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σε θέματα ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Για να γνωρίσετε και να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που διαθέτει η ΕΕΤΤ για τους καταναλωτές πατήστε εδώ.