Οφέλη

Ως καταναλωτές, έρχεστε συχνά αντιμέτωποi με πληθώρα προσφορών διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αναζητάτε εκείνη την υπηρεσία που καλύπτει το μέγιστο των αναγκών σας στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Με το Pricescope μπορείτε να:

  • αναζητάτε τηλεπικοινωνιακά και ταχυδρομικά προϊόντα και να γνωρίζετε λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά τους.
  • συγκρίνετε άμεσα τις τιμές προϊόντων που σας ενδιαφέρουν.
  • έχετε πάντα στη διάθεσή σας επικαιροποιημένες πληροφορίες (π.χ., νέα προγράμματα, αλλαγές στα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων προγραμμάτων κ.λπ.).
  • λαμβάνετε αποτελέσματα που διαφοροποιούνται ανάλογα με τα κριτήρια/στοιχεία που επιλέγετε.
  • λαμβάνετε εξειδικευμένη πληροφόρηση για πρόσθετες παροχές και προσφορές που σας αφορούν.
  • διευκολύνεστε σε μελλοντικές αναζητήσεις και συγκρίσεις προϊόντων, δημιουργώντας προσωπικά προφίλ χρήσης υπηρεσιών.