Σύγκριση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων

Για να προχωρήσετε σε μια σύγκριση αρκεί να επιλέξετε τουλάχιστον μια υπηρεσία και να συμπληρώσετε ένα πεδίο χρόνου ομιλίας. Προσπαθήστε να καταγράψτε τα πραγματικά στοιχεία της χρήσης σας ώστε η σύγκριση να σας δώσει περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. Στα αποτελέσματα που εξάγονται μπορεί να μη δείτε ως τιμή αυτή που διαφημίζεται στον τιμοκατάλογο. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, στα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, οι τιμές τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν το τέλος συνδρομητών κινητής. Στα αποτελέσματα που εξάγονται από το σύστημα συνεκτιμάται το τέλος συνδρομητών κινητής. Ο πιο σημαντικός παράγοντας πιθανής διαφοροποίησης είναι ότι το σύστημα εκλαμβάνει τους χρόνους ομιλίας που καταγράφετε ως χρόνους πραγματικής χρήσης. Αν δηλώσετε λοιπόν, ότι μιλάτε 1500 λεπτά το μήνα, το σύστημα θεωρεί ως δεδομένο ότι μετρήσατε στο λογαριασμό σας τον πραγματικό χρόνο ομιλίας σας και αθροίστηκε στα 1500 λεπτά.

  
  
  

Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις αναγραφόμενες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για κάθε μια από τις υπηρεσίες που επιλέγετε θα χρειαστεί να καταγράψετε τη χρήση σας.


Γενικά Κριτήρια

Τα στοιχεία που χρειάζεται να συμπληρώσετε χωρίζονται σε " Γενικά Κριτήρια", και « Ειδικά Κριτήρια». Στα « Γενικά Κριτήρια» ζητούνται πληροφορίες που χρειάζεται το σύστημα προκειμένου να δημιουργήσει το σύνολο των δυνατών προϊόντων που μπορούν να καλύψουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες σας. Στα "Ειδικά Κριτήρια", ζητούνται πληροφορίες της χρήσης σας σε κάθε μια από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που επιλέγετε. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν το σύστημα να κατατάξει όλα τα δυνατά προϊόντα που μπορούν να καλύψουν τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες σας. Η κατάταξη είναι αύξουσα με βάση την εκτίμηση της χρέωσης της χρήσης σας σε κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα.


Πολλά προγράμματα απευθύνονται ταυτόχρονα σε ιδιώτες και επαγγελματίες. Άλλα προγράμματα είναι περισσότερο εξειδικευμένα και απευθύνονται μόνο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πελάτων, όπως σε ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ μπορείτε να δείτε προγράμματα που απευθύνονται είτε αποκλειστικά σε κάποια κατηγορία συνδρομητών, όπως οι οικιακοί χρήστες, είτε προγράμματα που απευθύνονται τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση.

Πολλές φορές οι εταιρείες σχεδιάζουν προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, όπως σε φοιτητές. Εδώ μπορείτε να δείτε ποια προγράμματα έχουν δηλωθεί από τις εταιρείες ότι απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών.

Κάθε ένα από τα αποτελέσματα της σύγκρισης μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα προϊόντα. Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να δείτε χρεώσεις για 500 λεπτά ομιλίας σε ένα προϊόν καρτοκινητής, το Σύστημα θα προχωρήσει σε υπολογισμούς που θα περιλαμβάνουν συνδυασμούς για κάθε ένα από τα προϊόντα που διατίθενται και τις όποιες προσφορές προωθούν οι εταιρείες την ίδια χρονική περίοδο. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, τότε το Σύστημα μπορεί να διευρύνει τους υπολογισμούς συνδυάζοντας στα παραπάνω και πρόσθετα πακέτα, όπως πακέτα χρόνου ομιλίας. Είναι πιθανό με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί η τελική χρέωση του καταναλωτή για τη χρήση που δηλώνει ότι κάνει. Φυσικά, μερικές φορές η προμήθεια αυτών των πακέτων προϋποθέτει κάποιες πρόσθετες ενέργειες από τον καταναλωτή, όπως ενεργοποίηση, εγγραφή κλπ. Στο σημείο αυτό μπορείτε να δηλώσετε εάν και έως πόσα πρόσθετα προϊόντα θέλετε να εμπλουτίζουν κάθε αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, θα κληθείτε να εισάγετε νούμερα που αντικατοπτρίζουν τη χρήση που πραγματοποιείτε στην τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. Η χρήση αυτή θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία της σύγκρισης. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την πληροφορία για τη χρήση σας που περιέχεται στους σχετικούς λογαριασμούς ή αποδείξεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σας δίνονται τρεις επιλογές για να αξιολογήσετε τη χρήση που καταγράφετε, Μέση, Ανώτατη και Ακριβής. Επιλέξτε μέση χρήση, αν εκτιμάτε ότι τα νούμερα που θα καταγράψετε αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο τη χρήση σας. Επιλέξτε ανώτατη χρήση αν εκτιμάτε ότι ποτέ ή πολύ σπάνια να ξεπεράσετε ως χρήση τα νούμερα που θα καταγράψετε. Τέλος, επιλέξτε ακριβή χρήση αν θέλετε μια απλή εκτίμηση με βάση την καταγεγραμμένη χρήση σας κάποια περίοδο. Όταν επιλέγετε μέση ή ανώτατη χρήση τότε η διαδικασία της σύγκρισης επιχειρεί να προσομοιώσει σε ετήσια βάση τη χρήση σας.


Ειδικά Κριτήρια

Τα ειδικά κριτήρια αφορούν κάθε μια από τις υπηρεσίες που επιλέξατε προηγουμένως. Για παράδειγμα, αν έχετε επιλέξει σταθερή τηλεφωνία και σταθερή Ευρυζωνική πρόσβαση, μια ομάδα κριτηρίων αφορά στη σταθερή τηλεφωνία και μια ομάδα κριτηρίων τη σταθερή Ευρυζωνική πρόσβαση.

Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι προϊόντων κινητής.: α)Τα προϊόντα κινητής συμβολαίου, για τα οποία στο τέλος του μήνα αποστέλλεται στον πελάτη ένας απολογιστικός λογαριασμός της χρήση του και β) τα προϊόντα κινητής για τα οποία δεν αποστέλλεται λογαριασμός, αλλά ο πελάτης φροντίζει να προκαταβάλλει ένα ποσό το οποίο του επιτρέπει να πραγματοποιήσει κάποια χρήση, (π.χ. ορισμένα λεπτά ομιλίας). Εδώ καλείστε να δηλώσετε την προτίμησή σας ή να επιλέξετε "αδιάφορο" αν δεν έχετε κάποια προτίμηση. Προσοχή,στην περίπτωση της καρτοκινητής στα αποτελέσματα θα δείτε τιμές πιθανώς διαφορετικές από αυτές της αγοράς ή ενεργοποίησης ενός προγράμματος ή ανανέωσης υπολοίπου - συνήθως δεν ταυτίζονται ως μεγέθη με την αξία της χρήσης σε μηνιαία βάση. Για παράδειγμα, η αξία της χρήσης μπορεί να είναι 6 ευρώ και η ανανέωση να κοστίζει 10 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης θα κληθεί να πληρώσει 10 ευρώ, θα χρησιμοποιήσει τα 6 και θα απομείνει ένα υπόλοιπο 4 ευρώ για τον επόμενο μήνα, όπου θα επαναλάβει την ίδια διαδικασία. Στο παράδειγμα αυτό, τον τρίτο μήνα ο χρήστης δε θα χρειαστεί να προχωρήσει σε ανανέωση υπολοίπου.

λεπτά

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας.

Εισάγετε το πλήθος των μηνυμάτων που αποστέλλετε σε μηνιαία βάση.

Εισάγετε το πλήθος των ενδοεταιρικών μηνυμάτων που αποστέλλετε σε μηνιαία βάση. Το πλήθος αυτό θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλήθος των συνολικών μηνυμάτων εφόσον στέλνετε και μη ενδοεταιρικά μηνύματα.

Εισάγετε το πλήθος των μηνυμάτων που αποστέλλετε σε μηνιαία βάση προς διεθνείς προορισμούς. Το πλήθος αυτό θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλήθος των συνολικών μηνυμάτων εφόσον στέλνετε και μηνύματα εντός Ελλάδας.

Επιλέξτε την εταιρία για την οποία θέλετε να περιγράψετε τη χρήση. Επαναλάβετε για όσες εταιρείες χρειάζεται.

Καταγράψτε εδώ τη χρήση που εκτιμάτε ότι πραγματοποιείτε προς συνδρομητές του ίδιου δικτύου.

%

Εισάγετε το ποσοστό μηνυμάτων που αποστέλλετε προς συνδρομητές του ίδιου δικτύου.

Καταγράψτε εδώ τη χρήση που εκτιμάτε ότι πραγματοποιείτε προς συνδρομητές του ίδιου προϊόντος.

%

Εισάγετε το ποσοστό μηνυμάτων που αποστέλλετε προς συνδρομητές του ίδιου προϊόντος

Εισάγετε τον όγκο των δεδομένων σε MB που χρησιμοποιείτε σε μηνιαία βάση.

λεπτά

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας.

Επιλέξτε τη διάρκεια συμβολαίου που επιθυμείτε. Είναι πιθανό η τελική τιμή διάθεσης ενός προϊόντος να επηρεάζεται από τη διάρκεια που θα επιλέξετε.

Σημειώστε εδώ αν επιθυμείτε περισσότερες από μια "τηλεφωνικές γραμμές" στο προϊόν. Τα κανάλια φωνής είναι ένα υποκατάστατο των διαφορετικών τηλεφωνικών γραμμών καθώς κάθε κανάλι επιτρέπει στον καταναλωτή να πραγματοποιήσει ή να δεχτεί κλήση. Ως εκ τούτου, 2 κανάλια φωνής σημαίνει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν 2 διαφορετικές κλήσεις. Έτσι, αν επιλέξετε 2 κανάλια φωνής, θα αξιολογηθούν όλα τα προγράμματα που μπορούν να ικανοποιήσουν τη συγκεκριμένη ανάγκη.

λεπτά

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας προς αστικά εντός Ελλάδας. Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι μικρότερος από το χρόνο ομιλίας που έχετε τυχόν δηλώσει προς εθνικά σταθερά, ή στο συνολικό χρόνο ομιλίας από το σταθερό τηλέφωνο.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις προς αστικές κλήσεις στο λογαριασμό σας.

%

Καταγράψτε εδώ το ποσοστό του χρόνου ομιλίας σας από το σταθερό προς σταθερά αστικά τα Σαββατοκύριακα του μήνα.

%

Καταγράψτε εδώ το ποσοστό του χρόνου ομιλίας σας από το σταθερό προς σταθερά αστικά κατά τις συγκεκριμένες ώρες.

λεπτά

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας προς υπεραστικά εντός Ελλάδας. Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι μικρότερος από το χρόνο ομιλίας που έχετε τυχόν δηλώσει προς εθνικά σταθερά, ή στο συνολικό χρόνο ομιλίας από το σταθερό τηλέφωνο.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις προς υπεραστικές κλήσεις στο λογαριασμό σας.

%

Καταγράψτε εδώ το ποσοστό του χρόνου ομιλίας σας από το σταθερό προς σταθερά υπεραστικά τα Σαββατοκύριακα του μήνα.

%

Καταγράψτε εδώ το ποσοστό του χρόνου ομιλίας σας από το σταθερό προς σταθερά υπεραστικά κατά τις συγκεκριμένες ώρες.

Επιλέξτε την εταιρία με συνδρομητές της οποίας για τους οποίους θέλετε να περιγράψετε τη χρήση.

%

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά κλήσεις προς συνδρομητές της συγκεκριμένης εταιρείας.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις προς τις παραπάνω κλήσεις.

  

Προσθέστε και άλλη εταιρία αν χρειάζεται

Καταγράψτε εδώ τη χρήση που εκτιμάτε ότι πραγματοποιείτε προς συνδρομητές του ίδιου δικτύου.

%

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά κλήσεις προς συνδρομητές της συγκεκριμένης εταιρίας.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις.

λεπτά

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά εθνικούς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας . Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι μικρότερος από το συνολικό χρόνο ομιλίας από το σταθερό τηλέφωνο.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις προς εθνικούς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο λογαριασμό σας.

%

Καταγράψτε εδώ το ποσοστό του χρόνου ομιλίας σας από το σταθερό προς εθνικούς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας τα Σαββατοκύριακα του μήνα.

%

Καταγράψτε εδώ το ποσοστό του χρόνου ομιλίας σας από το σταθερό προς εθνικούς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας κατά τις συγκεκριμένες ώρες.

Επιλέξτε την εταιρία με συνδρομητές της οποίας για τους οποίους θέλετε να περιγράψετε τη χρήση.

%

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά κλήσεις προς συνδρομητές της συγκεκριμένης εταιρίας.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις.

  

Προσθέστε και άλλη εταιρία αν χρειάζεται

Καταγράψτε εδώ τη χρήση που εκτιμάτε ότι θα πραγματοποιείτε προς συνδρομητές του ίδιου δικτύου.

%

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά κλήσεις προς συνδρομητές της συγκεκριμένης εταιρίας.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις.

Προσθέστε και άλλη εταιρία αν χρειάζεται

λεπτά

Καταγράψτε το συνολικό χρόνο ομιλίας προς ενδοεταιρικούς προορισμούς. Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι μικρότερος από το συνολικό χρόνο ομιλίας από το σταθερό τηλέφωνο.

λεπτά

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά ενδοεταιρικούς προορισμούς κινητής τηλεφωνίας . Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι μικρότερος από το συνολικό χρόνο ομιλίας από το σταθερό τηλέφωνο προς ενδοεταιρικούς προορισμούς.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις προς ενδοεταρικούς προορισμούς κινητής τηλεφωνίας στο λογαριασμό σας.

λεπτά

Εισάγετε το χρόνο ομιλίας που είναι συνολικά καταγεγραμμένος στο λογαριασμό σας και αφορά ενδοεταιρικούς προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας . Ο χρόνος αυτός θα πρέπει να είναι μικρότερος από το συνολικό χρόνο ομιλίας από το σταθερό τηλέφωνο προς ενδοεταιρικούς προορισμούς.

λεπτά

Εισάγετε τη μέση διάρκεια κλήσης όπως την εκτιμάτε εσείς από τις καταγεγραμμένες κλήσεις προς ενδοεταρικούς προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας στο λογαριασμό σας.

Επιλέγοντας «Σύγκριση» το Σύστημα θα προχωρήσει στους σχετικούς υπολογισμούς. Αμέσως μετά θα παραχθούν μια σειρά από αποτελέσματα. Σε κάθε αποτέλεσμα σας δίνονται 2 βασικές επιλογές για περισσότερες πληροφορίες εκτός από αυτές που ήδη εμφανίζονται όπως η εταιρεία και η εκτιμώμενη χρέωση της χρήσης στο συγκεκριμένο προϊόν. Η πρώτη επιλογή "Βασικά Χαρακτηριστικά " σας προσφέρει γρήγορες πληροφορίες για τα βασικά προϊοντικά χαρακτηριστικά, όπως ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας ή τα GB δεδομένων. Η δεύτερη επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε όλη την πληροφορία που έχει καταχωρίσει η εταιρεία για το συγκεκριμένο προϊόν και τα τυχόν πρόσθετα/βοηθητικά προϊόντα και προσφορές που συνδέονται με αυτό ώστε να παραχθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που βλέπετε. Εδώ υπάρχουν και σύνδεσμοί προς το site της εταιρείας για το συγκεκριμένο προϊόν. Ενθαρρύνεστε να χρησιμοποιείτε τους συνδέσμους που δρομολογούν προς το site της εταιρείας προκειμένου να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Καθαρισμός