Οδηγίες Χρήσης
Αναζήτηση

Με την Αναζήτηση μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία και πληροφορίες για κάθε προϊόν ξεχωριστά.

Σύγκριση

Για να δείτε τα αποτελέσματα της σύγκρισης, πρέπει να επιλέξετε ένα ή και περισσότερα πεδία, αποτυπώνοντας την υπηρεσία ταχυμεταφορών για την οποία ενδιαφέρεστε να συγκρίνετε προϊόντα.
Για πιο ακριβή αποτελέσματα, συμπληρώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μίας υπηρεσίας.

Οδηγίες για τη σύγκριση
 • Συμπληρώστε τα ακόλουθα υποχρεωτικά πεδία:
  •  Περιοχή παραλαβής (αποστολέα), χώρα και περιοχή επίδοσης (παραλήπτη) αντικείμενου.
  •  Είδος αντικειμένου (έγγραφο/φάκελος ή δέμα). Ως έγγραφο/φάκελος ορίζεται αντικείμενο έως 2kg.
  •  Μέγεθος (σε cm)/βάρος αντικειμένου (σε kg.)
  •  Μέγιστη διάρκεια επίδοσης.
 • Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προαιρετικά πεδία για να λάβετε πιο ακριβή αποτελέσματα:
  •  Ειδικό περιεχόμενο αντικειμένου (εύθραυστο, σταθερής θερμοκρασίας − υπόκειται σε αλλοίωση − ακανόνιστου σχήματος − εύκαμπτο).
  •  Ομαδική αποστολή (Ενιαία Πανελλαδική ή ενιαία τοπική).
  •  Πολλαπλή αποστολή.
  Επιπλέον προαιρετικά πεδία που περιλαμβάνονται στη σύγκριση είναι τα ακόλουθα: Χρέωση παραλήπτη, αγορά, αντικαταβολή, αναμονή διανομέα, τηλεφωνική επικοινωνία για την επίδοση, δυνατότητα ασφάλισης αντικειμένων με δηλωμένη αξία, δέσμευση ώρας πρωινή, παράδοση πριν από συγκεκριμένη ώρα, εγγυημένη παράδοση (σε ειδικό χρόνο παράδοσης), επιστροφή υπογραφής/αριθμού πρωτοκόλλου, συσκευασία, παροχή προγράμματος μελών.
Στα αποτελέσματα εμφανίζονται:
 • Οι εμπορικές ονομασίες των υπηρεσιών ταχυμεταφορών που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της σύγκρισης.
 • Η αξία της βασικής υπηρεσίας.
 • Ο χρόνος επίδοσης.
 • Σύνδεση με τις «Λεπτομέρειες» της υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνοντα αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και το κόστος των τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο χρήστης.
Σημεία προσοχής:
 • Μπορείτε να αναζητήσετε και να συγκρίνετε μόνο υπηρεσίες ταχυμεταφορών διότι η εφαρμογή δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου.
 • Για κάθε υπηρεσία μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις ή/και τον επιτρεπόμενο όγκο του αντικειμένου.