Ηλεκτρονικός λογαριασμός

Η καταχώρηση ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού με την γραμμογράφηση που περιγράφεται παρακάτω θα οδηγήσει σε αυτόματη συμπλήρωση από το σύστημα των πεδίων χρήσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε περαιτέρω τις τιμές των πεδίων όπου χρειάζεται. Ακολουθεί ένας ενδεικτικός πίνακας με παραδείγματα καταχώρησης:

Χώρα Προέλευσης Πάροχος Προέλευσης Μέσο Προέλευσης Τύπος Υπηρεσίας Χώρα Προορισμού Πάροχος Προορισμού Προορισμός Ενδοεταιρικός Αριθμός Πρόσθετη Υπηρεσία Ημερομηνία Ώρα Διάρκεια/ Όγκος Τιμολογηθείσα Διάρκεια / Όγκος Χρέωση
Ελλάδα ΟΤΕ Σταθερό Κλήση Φωνής Ελλάδα NOVA Κινητό Όχι 05/02/2015 14:04:23 254 254 0,52
Ελλάδα Vodafone Κινητό SMS Ελλάδα VODAFONE Κινητό Όχι 05/02/2015 15:12:29 1 1 0,076
Ελλάδα NOVA Κινητό Δεδομένα 05/02/2015 15:24:54 1439 1439 0,0029