Πρέπει να εγγραφώ στο σύστημα;

  • H εγγραφή στο Σύστημα δεν είναι υποχρεωτική. Σας δίνει όμως τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έως 3 διαφορετικά προφίλ χρήσης.
  • Εάν έχετε δημιουργήσει προφίλ χρήσης, με κάθε μελλοντική είσοδό σας στο σύστημα, βλέπετε επικαιροποιημένα στοιχεία  που σας αφορούν (πχ νέες υπηρεσίες, αλλαγές στα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων κλπ), ανάλογα με το προφίλ που επιλέγετε.
  • Η ΕΕΤΤ δύναται να αξιοποιήσει για στατιστικούς λόγους τα προφίλ χρήσης των εγγεγραμμένων χρηστών.