Φόρμα παραπόνων

Η παρακάτω φόρμα αφορά την υποβολή παραπόνων σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη του Παρατηρητηρίου.
Για την υποβολή καταγγελιών ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/complaints.html