Διεθνείς οργανισμοί τηλεπικοινωνιών

Ιστοπεδία APEC
Asia-Pacific Advanced Network Project
CTR Group Ltd
Commonwealth Telecommunications Organisation
COMTELCA
ERO
ETSI
European Audiovisual Observatory
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
Eutelsat
IIC: International Institute of Communications
Inmarsat
International Engineering Consortium
IEEE
ISO
ITS
Pacific Telecommunications Council
PHS MoU Group
SPIE
Telecommunication and Informatics Unit
UKTA: United Kingdom Telecommunications Academy
World Trade Organisation