Web Content Display

 

       Σύγκριση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

       Σύγκριση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

 

              Σύγκριση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Πως συγκρίνω προϊόντα;

Ποια είναι η μέθοδος σύγκρισης;

Πως εξασφαλίζω κατάλληλα αποτελέσματα;

Τι πρέπει να συμπληρώσω;

Πως διαβάζω τα αποτελέσματα;

Σημαντικές παρατηρήσεις;

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκριτικής αξιολόγησης;

Πρέπει να εγγραφώ στο σύστημα;

 

 

Πως συγκρίνω προϊόντα;

•Η Σύγκριση είναι μία απλή διαδικασία, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης.
•Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα ή και περισσότερα πεδία, καταγράφοντας τη χρήση για την οποία θέλετε να συγκρίνετε προϊόντα.
• Σε κάθε σύγκριση, τα αποτελέσματα που λαμβάνετε διαφοροποιούνται ανάλογα με τα πεδία που επιλέγετε να συμπληρώσετε αλλά και τα στοιχεία χρήσης που εισάγετε.
•Για να δείτε τα αποτελέσματα της σύγκρισης πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία υπηρεσία (π.χ. σταθερή τηλεφωνία), και να εισάγετε τουλάχιστον μία αριθμητική πληροφορία για τη χρήση σας όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. χρήση 1000 λεπτών ομιλίας). Ποια είναι η μέθοδος σύγκρισης;

•Η μέθοδος σύγκρισης στο σύστημα σχεδιάστηκε από την ΕΕΤΤ και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν κατά περίπτωση.
•Οι εταιρείες έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία των προϊόντων τους με συγκεκριμένο και ενιαίο τρόπο ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες, οι οποίοι συμφωνήθηκαν με την ΕΕΤΤ.
•Η μέθοδος σύγκρισης στηρίζεται σε μια σειρά υποθέσεων και παραδοχών. 
 

Παράδειγμα:

Το σύστημα βασίζεται στις τιμές των προϊόντων σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους των εταιρειών και όχι σε κάποια προσωπική προσφορά που μπορεί να   είναι έκπτωση, τηλεφωνική συσκευή κ.α. Επίσης, το   σύστημα δεν προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση της υπηρεσίας συνδρομητικής τηλεόρασης, αλλά παραθέτει τα σχετικά προγράμματα κάθε εταιρείας.

 

•Απαιτείται από εσάς τουλάχιστον μία αριθμητική πληροφορία χρήσης αλλά σας δίνεται η δυνατότητα να εισάγετε επιλεκτικά περισσότερες από 50 πληροφορίες.
•Τα αποτελέσματα σύγκρισης εξαρτώνται πλήρως από το πόσα στοιχεία χρήσης μπορείτε να εισάγετε στο σύστημα.
 

Παράδειγμα:

Αν θέλετε να συγκρίνετε προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, είναι πιθανόν να πάρετε άλλα αποτελέσματα αν καταχωρίσετε 1500 λεπτά, χωρίς κάποια περαιτέρω ανάλυση, από το αν καταχωρίσετε 1500 λεπτά, προσδιορίζοντας ότι τα 1000 είναι σε σταθερά και τα 500 σε κινητά. 

 

•Αξιοποιεί πληροφορία που διαθέτει η ΕΕΤΤ. 
•Για παράδειγμα, αν κάποιος πολίτης δηλώσει ότι χρειάζεται 1000 λεπτά ομιλίας ανά μήνα από το σταθερό τηλέφωνο του, χωρίς κάποια άλλη πληροφορία, τότε το σύστημα αξιοποιεί την πληροφόρηση που έχει η ΕΕΤΤ για το που κατευθύνονται κατά μέσο όρο, αυτά τα 1000 λεπτά ομιλίας, δηλαδή πόσα από αυτά αφορούν κλήσεις σε σταθερά, κλήσεις σε κινητά, κλήσεις στο εξωτερικό κλπ. Φυσικά, ο μέσος όρος είναι ένα στατιστικό μέγεθος και μπορεί να μην εκφράζει τον κάθε χρήστη του συστήματος. Για αυτό είναι προτιμότερο ο κάθε χρήστης να συμπληρώνει όλα τα πεδία που τον αφορούν. 
 
Ακολουθεί κάποιους βασικούς μαθηματικούς κανόνες, κοινούς για όλες τις εταιρείες. Τέτοιοι είναι πχ. η προσομοίωση σε 12μηνη χρήση, ή και η αξιοποίηση της μέσης διάρκειας κλήσης. Για περισσότερα εδώ 

 


Πως εξασφαλίζω κατάλληλα αποτελέσματα;

•Πριν προβείτε στη διαδικασία εισαγωγής πληροφοριών, καλό είναι να ανατρέξετε στους αναλυτικούς λογαριασμούς σας και να καταγράψετε την πραγματική μηνιαία χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που πραγματοποιείτε.
Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας αναλυτικό λογαριασμό (πχ καρτοκινητή) αξιοποιείστε κάποια από τις διαθέσιμες εφαρμογές ή άλλη εμπειρική μέθοδο.

•Επίσης,  μπορείτε να συμπληρώσετε ένα αρχείο που σας παρέχει το σύστημα εδώ, να το φορτώσετε και να δείτε τα αποτελέσματα.

 

Τι πρέπει να συμπληρώσω;

•Επιλέξετε τουλάχιστον μία υπηρεσία (π.χ. σταθερή τηλεφωνία), και εισάγετε τουλάχιστον μία αριθμητική πληροφορία για τη χρήση σας όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. χρήση 1000 λεπτών ομιλίας). 
 
•Η τελευταία πληροφορία που σας ζητείται είναι αν η χρήση που καταγράψατε είναι:
–η ανώτατη χρήση (δηλαδή εάν κανένα μήνα του έτους δεν ξεπερνάτε αυτή τη χρήση)
–Η μέση χρήση (δηλαδή αν για 6 μήνες η χρήση σας είναι μεγαλύτερη και για άλλους 6 μικρότερη)
–Η ακριβής χρήση (δηλαδή αν κάθε μήνα πραγματοποιείτε αυτή τη χρήση).

Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται για να κατασκευαστεί το 12μηνο χρήσης σας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να εκτιμηθεί καλύτερα η χρήση σας, ώστε να είναι πιο ακριβή τα αποτελέσματα.

 

Πως διαβάζω τα αποτελέσματα;

•Αν επιλέξετε «Λεπτομέρειες» σε κάθε πρόγραμμα θα δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του, τα προγράμματα που μπορεί να συνδεθεί και τα προγράμματα που συνδέθηκε για να δώσει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Αυτό το βήμα είναι σημαντικό γιατί μπορεί ένα   πρόγραμμα να περιλαμβάνει κάποια   χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεστε αλλά δεν   σημειώθηκαν νωρίτερα στη χρήση που   καταγράψατε.

 

Σημνταικές παρατηρήσεις

Παράδειγμα 1:

Αν ένα πρόγραμμα περιλαμβάνει 1500 λεπτά ομιλίας με ελάχιστο χρόνο χρέωσης τα 2 λεπτά και οι κλήσεις που πραγματοποιείτε διαρκούν περίπου 1 λεπτό, τότε οι πρώτες 750 κλήσεις σας θα καταναλώσουν τα 1500 λεπτά ομιλίας. Όλες οι υπόλοιπες κλήσεις σας θα τιμολογηθούν με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Φυσικά, στην πραγματικότητα εάν δεν πραγματοποιείτε περισσότερες από 750 κλήσεις δεν πρόκειται να δείτε στο λογαριασμό σας την καταγεγραμμένη διαφορά, παρά μόνο στις περιπτώσεις που «ξεφύγατε» στη χρήση. 

 

Παράδειγμα 2:

Βλέπετε στα Αποτελέσματα ότι το πρόγραμμα που ήδη έχετε τιμολογείται ακριβότερα ή φθηνότερα από ό,τι πληρώνετε κάθε μήνα.

Εάν τιμολογείται πιο ακριβά, τότε είναι πολύ πιθανό να έχετε καταχωρίσει στο σύστημα τα διαφημιζόμενα λεπτά ομιλίας αλλά στην πραγματικότητα να αξιοποιείτε λιγότερα λεπτά.

Εάν τιμολογείται φθηνότερα, τότε είναι πολύ πιθανό να έχετε καταχωρίσει στο σύστημα τα διαφημιζόμενα λεπτά ομιλίας αλλά στην πραγματικότητα να καταναλώνετε περισσότερα.

 

•Τα προγράμματα  κινητής συμβολαίου δεν εμφανίζονται  με την τιμή καταλόγου γιατί στα αποτελέσματα έχει ενσωματωθεί το τέλος συνδρομητών κινητής.
•Όσες περισσότερες κλήσεις εκτιμάται ότι πραγματοποι-ούνται με διάρκεια μικρότερης της ελάχιστης διάρκειας χρέωσης, τόσο πιο ακριβά θα τιμολογείται το πρόγραμμα.

Η εκτίμηση γίνεται με το στατιστικό μέτρο της μέσης διάρκειας κλήσης. 

 

Παράδειγμα:

–ένας χρήστης καταγράφει ως ανώτατη μηνιαία χρήση 200 λεπτά ομιλίας από κινητό χωρίς άλλη πληροφόρηση.
–Ένα πρόγραμμα δίνει 200 λεπτά ομιλίας με ελάχιστο χρόνο χρέωσης το 1 λεπτό.
–Κατά μέσο όρο οι κλήσεις από κινητό στην Ελλάδα διαρκούν 2 λεπτά.

Τότε με βάση τη μέθοδο που ακολουθείται, τα 100 λεπτά θα αφορούν κλήσεις με διάρκεια μικρότερη των 2 λεπτών και τα υπόλοιπα 100, κλήσεις διάρκειας πάνω από 2 λεπτά. Μάλιστα περίπου 1 στα 4 λεπτά θα καταναλωθεί σε κλήσεις διάρκειας μικρότερης του 1 λεπτού. Αυτό σημαίνει ότι θα χρεωθεί από τον πάροχο ως τουλάχιστον 2 λεπτά από τα 200 που πληρώνονται με το πάγιο ή με το πρόγραμμα της καρτοκινητής. Επομένως, περί των 50 στα 200 λεπτά που δήλωσε ο χρήστης θα ισοδυναμούν με τουλάχιστον 100 διαφημιζόμενα. Επομένως, ο χρήστης πρέπει να επωμιστεί ένα πρόσθετο κόστος για 50 κλήσεις με βάση την ανά μονάδα χρέωση. 

 

•Όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι οι κλήσεις που πραγματοποιεί ένας χρήστης τόσο μικρότερη πραγματική απόκλιση υπάρχει μεταξύ της διαφημιζόμενης χρέωσης και της τιμολογημενης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνιούνται τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας.

 

 Αν, λοιπόν, η μέση διάρκεια κλήσης σας είναι μεγαλύτερη   από τον μέσο όρο (2 λεπτά) που χρησιμοποιείτε στο   σύστημα, τότε τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να τα   εκτιμήσετε σε χαμηλότερα επίπεδα.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκριτικής αξιολόγησης;

Είναι αντικειμενική γιατί εφαρμόζει ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο αξιολόγησης για όλα τα προγράμματα της ίδιας κατηγορίας υπηρεσιών.
Είναι ιδιαίτερα λεπτομερής καθώς αναζητά συνδυασμούς προϊόντων
Είναι διαφανής καθώς οι παραδοχές, οι υποθέσεις και η αναλυτική προσέγγιση δημοσιοποιούνται και είναι διαθέσιμες προς όλους τους ενδιαφερόμενους.
Είναι δομημένη σε τμήματα, ώστε εύκολα να μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και να εμπλουτιστεί με νέες υπηρεσίες.
 
 

Πρέπει να εγγραφώ στο σύστημα;

•H εγγραφή στο Σύστημα δεν είναι υποχρεωτική. Σας δίνει όμως τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έως 3 διαφορετικά προφίλ χρήσης.
•Με κάθε προφίλ χρήσης που δημιουργείται μπορείτε να προετοιμάσετε ένα σενάριο μηνιαίας χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Δηλαδή, πόσα λεπτά ομιλίας από το σταθερό ή το κινητό προς προορισμούς σταθερής ή κινητής, πόσα SMS, αν θέλετε σταθερή ή κινητή ευρυζωνική πρόσβαση κλπ.
• Εάν έχετε δημιουργήσει προφίλ χρήσης, με κάθε μελλοντική είσοδό σας στο σύστημα, βλέπετε επικαιροποιημένα στοιχεία  που σας αφορούν (πχ νέα προγράμματα, αλλαγές στα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων προγραμμάτων κλπ), ανάλογα με το προφίλ που επιλέγετε.
•Η ΕΕΤΤ δύναται να αξιοποιήσει για στατιστικούς λόγους τα προφίλ χρήσης των εγγεγραμμένων χρηστών.
 

Πως συγκρίνω προϊόντα;

Ποια είναι η μέθοδος σύγκρισης;

Τι πρέπει να συμπληρώσω;

Πως διαβάζω τα αποτελέσματα;

Σημαντικές παρατηρήσεις;

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκριτικής αξιολόγησης;

Πρέπει να εγγραφώ στο σύστημα;

 

Πως συγκρίνω προϊόντα;

•Η Σύγκριση είναι μία απλή διαδικασία, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών ταχυμεταφορών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας .
•Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα ή και περισσότερα πεδία, αποτυπώνοντας την υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεστε να συγκρίνετε προϊόντα.
• Σε κάθε σύγκριση, τα αποτελέσματα που λαμβάνετε διαφοροποιούνται ανάλογα με τα πεδία που επιλέγετε να συμπληρώσετε.
 
 


Ποια είναι η μέθοδος σύγκρισης;

•Η μέθοδος σύγκρισης στο παρόν σύστημα σχεδιάστηκε από την ΕΕΤΤ και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν κατά περίπτωση.
•Οι εταιρείες έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία των υπηρεσιών τους με συγκεκριμένο και ενιαίο τρόπο ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες, οι οποίοι συμφωνήθηκαν με την ΕΕΤΤ.
Το σύστημα απευθύνεται σε ιδιώτες χρήστες και περιλαμβάνει τις τιμές των υπηρεσιών ταχυμεταφορών σύμφωνα με τους τρέχοντες τιμοκαταλόγους των εταιρειών για λιανικούς πελάτες. Το σύστημα δεν περιλαμβάνει τιμές υπηρεσιών προς εταιρικούς πελάτες που βασίζονται σε ιδιωτικές συμβάσεις.
 
 

Τι πρέπει να συμπληρώσω;

•Απαραίτητα πεδία προκειμένου να δώσει αποτελέσματα η σύγκριση είναι τα παρακάτω:

  1. Συμπλήρωση Στοιχείων Παραλαβής (Αποστολέα) και Επίδοσης (Παραλήπτη) αντικείμενου

    –Για τη συμπλήρωση των στοιχείων Αποστολέα /Παραλήπτη μπορείτε να πληκτρολογήσετε είτε τον Ταχυδρομικό Κώδικα (ΤΚ) είτε την περιοχή που επιθυμείτε και να επιλέξετε μετά τον αντίστοιχο  ΤΚ 

  2. Είδος Αντικειμένου (Έγγραφο/Φάκελος ή Δέμα)

    –Ως έγγραφο/φάκελος ορίζεται αντικείμενο έως 2kg

  3. Μέγεθος (σε cm) /Βάρος Αντικειμένου (σε kg)

•Προαιρετικά πεδία που περιλαμβάνονται στη σύγκριση είναι τα παρακάτω:
  –Ειδικό Περιεχόμενο Αντικειμένου (Εύθραυστο, Σταθερής Θερμοκρασίας − Υπόκειται σε αλλοίωση − Ακανόνιστου σχήματος − Εύκαμπτο )
  –Μέγιστος επιθυμητός χρόνος επίδοσης (σε ώρες)
  –Υπολογισμός κόστους για ομαδική αποστολή
 
•Προαιρετικά πεδία που περιλαμβάνονται στη σύγκριση είναι τα παρακάτω:
  –Πρόσθετες επιθυμητές υπηρεσίες
    1.Χρέωση Παραλήπτη
    2.Αγορά
    3.Αντικαταβολή
    4.Αναμονή Διανομέα
    5.Τηλεφωνική Επικοινωνία για την Επίδοση
    6.Δυνατότητα Ασφάλισης Αντικειμένων με Δηλωμένη Αξία
    7.Δέσμευση Ώρας Πρωινή Παράδοση πριν από Συγκεκριμένη Ώρα
    8.Εγγυημένη Παράδοση (σε ειδικό χρόνο παράδοσης)
    9.Επιστροφή Υπογραφής / Αριθμού Πρωτοκόλλου
    10. Συσκευασία
    11.Παροχή Προγράμματος Μελών 
 
 
•Εμφανίζονται οι εμπορικές ονομασίες των υπηρεσιών ταχυμεταφορών που ανταποκρίνονται στα κριτήρια της σύγκρισης σας
•Εμφανίζεται το κόστος της βασικής υπηρεσίας στην πρώτη στήλη και το κόστος των τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών σε διαφορετική στήλη
•Αν επιλέξετε «Λεπτομέρειες» σε μία υπηρεσία, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα αναλυτικά χαρακτηριστικά της. Αυτή η ενέργεια είναι σημαντική γιατί μία υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει κάποια χρήσιμα χαρακτηριστικά τα οποία δεν καταχωρήθηκαν στην αρχική σύγκριση.
 
 

Σημνταικές παρατηρήσεις

•Στο Παρατηρητήριο μπορείτε να αναζητήσετε υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου.
•Κατά τη διαδικασία σύγκρισης των υπηρεσιών, αποκλείονται τα προϊόντα που δεν προσφέρουν την/τις υπηρεσία/ες που έχουν προεπιλεγεί από τον χρήστη.
•Όλες οι χρεώσεις προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ (23%). Στις περιοχές που εφαρμόζεται άλλος συντελεστής ΦΠΑ ενδέχεται η ακριβής χρέωση του προϊόντος να διαφέρει από την εμφανιζόμενη στα αποτελέσματα της σύγκρισης.
•Οι δυσπρόσιτες περιοχές μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα στις εταιρίες. Για τον λόγο αυτό μπορεί να εμφανιστούν διαφορές ως προς το κόστος και τον χρόνο επίδοσης και μεταξύ διαφορετικών εταιριών.
•Ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες ενδέχεται να μην συνδυάζονται μεταξύ τους ή να μην παρέχονται σε συγκεκριμένες περιοχές από όλες τις εταιρίες (πχ αντικαταβολή και αγορά, πρωινή παράδοση/δέσμευση ώρας και δυσπρόσιτες περιοχές)    
•Ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες ενδέχεται να τιμολογούνται με διαφορετική μονάδα χρέωσης ανάλογα με την πολιτική κάθε εταιρίας. Πχ η αναμονή διανομέα να τιμολογείται ανά δεκάλεπτο, ανά ημίωρο ή ώρα. Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά
•Ο χρήστης ορίζει τις διαστάσεις του προς αποστολή δέματος σε εκατοστά (cm) και του βάρους σε γραμμάρια (kg)
•Οι διαστάσεις αποτελούν υποχρεωτικά πεδία διότι απαιτούνται για τον υπολογισμό του ογκομετρικού βάρους του αντικειμένου καθώς σε περιπτώσεις όπου το ογκομετρικό βάρος είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με το πρώτο.
•Επίσης, οι διαστάσεις επηρεάζουν και την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων, καθώς για κάθε υπηρεσία μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις ή/και τον επιτρεπόμενο όγκο του αντικειμένου   
•Για αποστολές προς εξωτερικό δεν υπολογίζεται το κόστος τυχόν δασμών που μπορεί να προκύπτουν λόγω του περιεχομένου του προς αποστολή αντικειμένου.
• Σε περίπτωση αποστολών εκτός Ελλάδος, το σύστημα αναζητεί τις διαθέσιμες υπηρεσίες σε επίπεδο χώρας και όχι περιοχών ή ΤΚ
•Πολλαπλή αποστολή ορίζεται η αποστολή πολλών αντικειμένων από έναν αποστολέα προς έναν παραλήπτη.
•Ομαδική αποστολή ορίζεται η αποστολή από έναν αποστολέα προς πολλούς παραλήπτες.
•Για τις πολλαπλές/ομαδικές αποστολές, θεωρείται ότι τα στοιχεία που δηλώνονται σχετικά με τις διαστάσεις του αντικειμένου (μήκος/πλάτος/ύψος/βάρος) είναι τα ίδια για το σύνολο των αντικειμένων που θα αποσταλούν.

 

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκριτικής αξιολόγησης;

Είναι αντικειμενική γιατί εφαρμόζει ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο αξιολόγησης για όλα τα προγράμματα της ίδιας κατηγορίας υπηρεσιών.
Είναι ιδιαίτερα λεπτομερής καθώς αναζητά συνδυασμούς προϊόντων
Είναι διαφανής καθώς οι παραδοχές, οι υποθέσεις και η αναλυτική προσέγγιση δημοσιοποιούνται και είναι διαθέσιμες προς όλους τους ενδιαφερόμενους.
Είναι δομημένη σε τμήματα, ώστε εύκολα να μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και να εμπλουτιστεί με νέες υπηρεσίες.
 
 

Πρέπει να εγγραφώ στο σύστημα;

•H εγγραφή στο Σύστημα δεν είναι υποχρεωτική. Σας δίνει όμως τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έως 3 διαφορετικά προφίλ χρήσης.
•Εάν έχετε δημιουργήσει προφίλ χρήσης, με κάθε μελλοντική είσοδό σας στο σύστημα, βλέπετε επικαιροποιημένα στοιχεία  που σας αφορούν (πχ νέες υπηρεσίες, αλλαγές στα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων κλπ), ανάλογα με το προφίλ που επιλέγετε.
•Η ΕΕΤΤ δύναται να αξιοποιήσει για στατιστικούς λόγους τα προφίλ χρήσης των εγγεγραμμένων χρηστών.